ผู้สัมผัสเสี่ยง

โอมิครอนโผล่รถทัวร์สายกรุงเทวดา-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง เจอมี 2 ผู้สัมผัสเสี่ยงให้หมายเลขโทรศัพท์เลียนแบบ ยังติดต่อมิได้ (4 ม.ค.65) ความกังวลจากหลายฝ่ายของจังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อกรณีการพบผู้ติดเชื้อโอมิครอน ในพื้นที่ล่าสุดเมื่อเวลา 14.00 น. นายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เปิดแถลงสถานการณ์การติดเชื้อ ซึ่งล่าสุดนั้นได้มีการยืนยันผลการตรวจสายพันธุ์เชื้อแล้ว 5 ราย โดยมี 2...