ป้องกันโควิดฟุ้งกระจาย

กรมควบคุมโรค ชี้แนะการใช้ชีวิตอยู่ในบ้านให้กำเนิดความปลอดภัยจากโรควัววิด-19 มากยิ่งขึ้น โดยยิ่งไปกว่านั้นบ้านที่มีการใช้แอร์ ควรจะมีการดับเครื่องปรับอากาศแล้วก็เปิดประตูหน้าต่าง เพื่อให้มีการระบายอากาศ ลดการสั่งสมเชื้อโรค รวมทั้งให้มีการเวียนอากาศ เพื่ออากาศข้างนอกเข้ามาแทนที่เป็นระยะ หรือเปิดพัดลมที่ใช้ในการดูดอากาศออกสู่ข้างนอกร่วมด้วย ส่วนบ้านทั่วๆไป ก็เช่นกันควรจะเปิดประตูหน้าต่าง แล้วก็ใช้พัดลมพัดอากาศออกนอกบ้าน หลบหลีกการใช้พัดลมเพดานในขณะบ้านปิดทึบ เนื่องจากเพิ่มการฟุ้งกระจายถ้าหากมีเชื้อไวรัสวัววิด-19 วันนี้ (28 สิงหาคม 2564) นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กรมควบคุมโรคขอความร่วมมือประชาชนทั่วประเทศให้อยู่บ้านให้มากที่สุด เพื่อลดการสัมผัสและป้องกันการนำเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้ามาในบ้าน โดยขอให้ทุกบ้านเปิดประตูหน้าต่าง เพื่อให้อากาศภายในบ้าน ภายในห้องพักมีการถ่ายเทหมุนเวียนอยู่เสมอ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสสะสมภายในบ้าน...