น้ำตกหงาว

Cute Star Flower หรือ “ศิลปินงดงาม” ชื่อไทยที่ตั้งตามรูปแบบของดอกไม้ที่เหมือนดวงดาว มีดอกในตอนเดือน เม.ย.-ไม่.ย. ข้างในอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว อำเภอเมือง จังหวัดจังหวัดระนอง ดาราพิลาส มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Lasianthus ranongensis Sinbumroong & Napiroon คำระบุชนิดตั้งให้เป็นเกียรติแก่ จังหวัดระนอง ซึ่งเป็นพื้นที่แหล่งพันธุกรรมของพืชดังกล่าว และให้เกียรติแก่ผู้ค้นพบ slotxo การค้นพบครั้งนี้ถูกตอบรับตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพด้านชีววิทยาพืช PeerJ...