ทดเวลา

วันนี้ (23 กันยายน 2564) รายงานข่าวสารแจ้งว่า ห้องประชุมศูนย์ทำการ ศูนย์บริหารเหตุการณ์วัววิด-19 (ศปก.ศบค.) ที่มี พล.อำเภอณัฐพล นาคการซื้อขาย เลขาธิการที่ประชุมความมั่นคงยั่งยืนแห่งชาติ (สำนักสภาความมั่นคงแห่งชาติ) เป็นผู้อำนวยการ โดยห้องประชุม ศปก.ศบค. เห็นด้วย เสนอห้องประชุม ศบค.ชุดใหญ่ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน ให้ขยาย พระราชกำหนดรีบด่วน ออกไปอีก 2 เดือน หรือกระทั่ง พระราชกำหนดปรับปรุงแก้ไขเพ่มเพิ่ม พระราชบัญญัติโรคติดต่อ จะมีผลบังคับใช้ รวมทั้งเสนอเลื่อนการเปิดพื้นที่ Sandbox เป็นหลักที่นำร่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ 5 จังหวัด จากเดิมวันที่ 1 เดือนตุลาคม เป็นวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2564 นอกจากนี้ จะเสนอให้ผ่อนคลายกิจกรรมกิจการต่างๆ เพิ่มขึ้น อาทิ เปิดพิพิธภัณฑ์ กีฬา ติวเตอร์ สปา โรงหนัง และร้านอาหารที่เล่นดนตรี ส่วนมาตรการงดออกนอกเคหสถานหรือเคอร์ฟิว ยังเป็นไปตามเวลาเดิมคือตั้งแต่ 21.00 น. ถึง 04.00 น....