ดันสวัสดิการเพียบ

กรุงปักกิ่ง, 21 สิงหาคม (ซินหัว) — ข้างนิติบัญญัติของจีนเห็นดีเห็นชอบการปรับแต่งข้อบังคับพลเมืองแล้วก็การวางเป้าหมายครอบครัวในการสัมมนาคณะกรรมการถาวรประจำที่ประชุมผู้แทนราษฎรแห่งชาติจีน เมื่อวันศุกร์ (20 เดือนสิงหาคม) เปิดช่องให้คู่ครองมีลูกผู้ที่ 3 พร้อมออกมาตรการสนับสนุน การแก้ไขกฎหมายฯ จะยกเลิกข้อจำกัดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงค่าปรับกรณีคู่สามีภรรยามีลูกเกินกฎหมายกำหนด ขณะเดียวกันจะออกมาตรการสนับสนุน อาทิ การลาคลอดและเลี้ยงดูบุตร และการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกด้านดูแลเด็กในพื้นที่สาธารณะและสถานที่ทำงาน slotxo นอกจากนั้นจีนยังจะออกสารพัดมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมที่ครอบคลุมด้านการคลัง การจัดเก็บภาษี การประกัน การศึกษา การเคหะ และการจ้างงาน...